نمایش 1–12 از 710 نتیجه

ابزار ايراني

نگهدارنده تایپ ماشینی سایز 2خطه 16رقمه ایران پتک مدل Iran Potk FD 1010

اتمام موجودی

۰ تومان
شناسه: 0296
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده تایپ ماشینی سایز 1خطه 8 رقمه ایران پتک مدل Iran Potk FB 1010

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳,۴۵۷,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۴۲۲,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0297
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه شماره کوب داخل انگشتر ایران پتک مدل Iran Potk LK 7011

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۵۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۱,۹۰۰ تومان است.
شناسه: 0298
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه شماره کوب داخل انگشتر ایران پتک مدل Iran Potk LK 7010

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۵۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۱,۹۰۰ تومان است.
شناسه: 0299
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه تی (T) شکل ایران پتک مدل Iran Potk LT 1010

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۰۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۷,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0300
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه های تایپ حروف و اعداد سایز 15 میلی متری ایران پتک مدل Iran Potk FS 101030

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۰۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0301
ابعاد

3 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه های تایپ حروف و اعداد سایز 12 میلی متری ایران پتک مدل Iran Potk FS 101029

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۰۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۹,۸۳۳ تومان است.
شناسه: 0302
ابعاد

3 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه های تایپ حروف و اعداد سایز 10 میلی متری ایران پتک مدل Iran Potk FS 101028

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۶۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۱,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0303
ابعاد

3 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه های تایپ حروف و اعداد سایز 8 میلی متری ایران پتک مدل Iran Potk FS 101026

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۴۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۸,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0304
ابعاد

2.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه های تایپ حروف و اعداد سایز 6 میلی متری ایران پتک مدل Iran Potk FS 101025

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۲۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۲,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0305
ابعاد

2.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه های تایپ حروف و اعداد سایز 5 میلی متری ایران پتک مدل Iran Potk FS 101024

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۹,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 0306
ابعاد

2.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

سنبه های تایپ حروف و اعداد سایز 4 میلی متری ایران پتک مدل Iran Potk FS 101023

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۰۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۸,۹۰۰ تومان است.
شناسه: 0307
ابعاد

1.9 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران