نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نایلون عریض و توری شید

نایلون عریض عرض 20 سانتی فخر FAKHR

موجود است

۵۷,۵۰۰ تومان
شناسه: 8892
ابعاد

20 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

گیره شید گلخانه بزرگ

اتمام موجودی

۶,۶۰۰ تومان
شناسه: 7570
شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

ایران

توری شید گلخانه 80 درصد عرض 3

اتمام موجودی

۱۹,۸۰۰ تومان
شناسه: 7453
وزن

97 گرم

ابعاد

30 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

نایلون عریض عرض 10 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7406
وزن

1000 گرم

ابعاد

1000 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 9 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7405
وزن

1000 گرم

ابعاد

900 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 8 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7404
وزن

1000 گرم

ابعاد

800 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 6 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7403
وزن

1000 گرم

ابعاد

600 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 5 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7402
وزن

1000 گرم

ابعاد

500 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 4 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7401
وزن

1000 گرم

ابعاد

400 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 3 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7400
وزن

1000 گرم

ابعاد

300 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 2 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7399
وزن

1000 گرم

ابعاد

200 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

فخر – FAKHR

نایلون عریض عرض 1 متری فخر FAKHR

موجود است

قیمت اصلی ۵۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۸۳ تومان است.
شناسه: 7398
وزن

1000 گرم

ابعاد

100 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه