نمایش 1–12 از 71 نتیجه

گیره رومیزی و گیره زیر دریلی و سندان

سندان چدنی 75 کیلویی مهدوی مدل 75 MAHDAVY HCIC

موجود است

قیمت اصلی ۱۰,۸۳۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۳۴۵,۴۷۰ تومان است.
شناسه: 8165
وزن

75000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان چدنی 50 کیلویی مهدوی مدل 50 MAHDAVY HCIC

موجود است

قیمت اصلی ۷,۳۶۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۰۲۸,۳۱۸ تومان است.
شناسه: 8164
وزن

50000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی مدل 40 MAHDAVY HCIC

موجود است

قیمت اصلی ۶,۱۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۴۲,۳۲۳ تومان است.
شناسه: 8163
وزن

40000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی مدل 30 MAHDAVY HCIC

موجود است

قیمت اصلی ۴,۶۲۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۴۱۶,۶۸۲ تومان است.
شناسه: 8162
وزن

30000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان چدنی 20 کیلویی مهدوی مدل 20 MAHDAVY HCIC

موجود است

قیمت اصلی ۳,۱۶۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۱۹,۲۲۷ تومان است.
شناسه: 8161
وزن

20000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان فولادی سخت کاری شده 75 کیلویی مهدوی مدل 75 MAHDAVY HCIF

موجود است

قیمت اصلی ۱۶,۱۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۳۳۸,۷۰۰ تومان است.
شناسه: 8160
وزن

75000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان فولادی سخت کاری شده 50 کیلویی مهدوی مدل 50 MAHDAVY HCIF

موجود است

قیمت اصلی ۱۰,۹۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۴۶۹,۴۵۵ تومان است.
شناسه: 8159
وزن

50000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان فولادی سخت کاری شده 40 کیلویی مهدوی مدل 40 MAHDAVY HCIF

موجود است

قیمت اصلی ۹,۱۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۷۵,۱۳۶ تومان است.
شناسه: 8158
وزن

40000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان فولادی سخت کاری شده 30 کیلویی مهدوی مدل 30 MAHDAVY HCIF

موجود است

قیمت اصلی ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۵۷,۷۲۷ تومان است.
شناسه: 8157
وزن

30000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان فولادی سخت کاری شده 20 کیلویی مهدوی مدل 20 MAHDAVY HCIF

موجود است

قیمت اصلی ۴,۷۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۴۹۷,۸۱۸ تومان است.
شناسه: 8154
وزن

20000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان فولادی 75 کیلویی مهدوی مدل 75 MAHDAVY HCI

موجود است

قیمت اصلی ۱۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۱۲۵,۲۲۷ تومان است.
شناسه: 8156
وزن

75000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی مدل 50 MAHDAVY HCI

موجود است

قیمت اصلی ۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۴۵۵ تومان است.
شناسه: 8155
وزن

50000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران