نمایش 1–12 از 57 نتیجه

پتک ها و متعلقات

دسته چوبی پتک 100 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۵۵۹,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳۴,۵۴۰ تومان است.
شناسه: 6964
وزن

1390 گرم

ابعاد

100 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

دسته چوبی پتک 80 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۵۳۰,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۶,۱۰۰ تومان است.
شناسه: 6963
وزن

1020 گرم

ابعاد

80 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

دسته چوبی پتک 60 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۳۷۲,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۵,۶۱۰ تومان است.
شناسه: 6962
وزن

790 گرم

ابعاد

60 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

دسته چوبی پتک 45 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۳۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۶,۶۰۰ تومان است.
شناسه: 6961
وزن

645 گرم

ابعاد

45 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

دسته فلزی پتک 100 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۳۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۷,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 6960
وزن

1650 گرم

ابعاد

100 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

دسته فلزی پتک 80 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۳۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۶,۶۱۵ تومان است.
شناسه: 6959
وزن

1320 گرم

ابعاد

80 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

دسته فلزی پتک 60 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۲۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۲,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 6958
وزن

990 گرم

ابعاد

60 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

دسته فلزی پتک 45 سانتی متر مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۲۳۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۲,۴۰۹ تومان است.
شناسه: 6957
وزن

745 گرم

ابعاد

45 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

پتک سنگ شکن 10 کیلوگرمی دسته فلزی مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۲,۱۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۱۹,۴۳۶ تومان است.
شناسه: 6956
وزن

10000 گرم

ابعاد

100 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

پتک سنگ شکن 8 کیلوگرمی دسته فلزی مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۷۵,۸۲۲ تومان است.
شناسه: 6955
وزن

8000 گرم

ابعاد

100 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

پتک سنگ شکن 6 کیلوگرمی دسته فلزی مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۳,۹۹۷ تومان است.
شناسه: 6954
وزن

6000 گرم

ابعاد

80 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

پتک سنگ شکن 5 کیلوگرمی دسته فلزی مهدوی MAHDAVY

موجود است

قیمت اصلی ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۷,۰۳۲ تومان است.
شناسه: 6953
وزن

5000 گرم

ابعاد

80 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران