نمایش 1–12 از 42 نتیجه

تجهیزات صافکاری

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A2

موجود است

قیمت اصلی ۶۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۳,۸۶۴ تومان است.
شناسه: 8201
وزن

1200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A1

موجود است

قیمت اصلی ۷۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۶,۸۲۷ تومان است.
شناسه: 8200
وزن

1600 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A12

موجود است

قیمت اصلی ۴۸۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۹,۱۳۶ تومان است.
شناسه: 8199
وزن

550 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A11

موجود است

قیمت اصلی ۴۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۷,۴۰۰ تومان است.
شناسه: 8198
وزن

750 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A09

موجود است

قیمت اصلی ۵۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۲,۰۴۵ تومان است.
شناسه: 8196
وزن

650 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A08

موجود است

قیمت اصلی ۵۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶۰,۳۱۸ تومان است.
شناسه: 8194
وزن

900 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A07

موجود است

قیمت اصلی ۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۱,۸۱۸ تومان است.
شناسه: 8193
وزن

1100 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A06

موجود است

قیمت اصلی ۵۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۷,۹۰۹ تومان است.
شناسه: 8192
وزن

800 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A05

موجود است

قیمت اصلی ۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۱,۸۱۸ تومان است.
شناسه: 8191
وزن

1000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A04

موجود است

قیمت اصلی ۵۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۴,۷۲۲ تومان است.
شناسه: 8190
وزن

500 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A03

موجود است

قیمت اصلی ۵۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶۰,۳۱۸ تومان است.
شناسه: 8189
وزن

700 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران

تجهیزات صافکاری مهدوی کد MAHDAVY A02

موجود است

قیمت اصلی ۵۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶۰,۳۱۸ تومان است.
شناسه: 8188
وزن

1000 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهدوی – MAHDAVY

کشور سازنده

ایران