در حال نمایش 10 نتیجه

نگهدارنده سنبه و تایپ دستی

نگهدارنده سنبه ایران پتک مدل Iran Potk LK 9910

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۴۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0280
وزن

450 گرم

ابعاد

17 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده مخصوص سنبه شکل T ایران پتک مدل Iran Potk FT 1010

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱,۵۱۵,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۹۹,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0289
ابعاد

7.1 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده مخصوص سنبه شکل T ایران پتک مدل Iran Potk FT 1080

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱,۴۴۲,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۷,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0290
ابعاد

6.3 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده مخصوص سنبه شکل T ایران پتک مدل Iran Potk FT 1060

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱,۳۶۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۵۵,۸۰۰ تومان است.
شناسه: 0291
وزن

250 گرم

ابعاد

5.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده مخصوص سنبه شکل T ایران پتک مدل Iran Potk FT 1040

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱,۲۹۵,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۲,۴۰۰ تومان است.
شناسه: 0292
وزن

250 گرم

ابعاد

4.7 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده تایپ دستی سایز 25×8×4 ایران پتک مدل Iran Potk FA 1013

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳,۵۴۶,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۱۰,۹۵۰ تومان است.
شناسه: 0293
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده تایپ دستی سایز 15×4×2 ایران پتک مدل Iran Potk FA 1012

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳,۵۴۶,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۱۰,۹۵۰ تومان است.
شناسه: 0294
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده تایپ دستی سایز 19×6×3 ایران پتک مدل Iran Potk FA 1011

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳,۷۱۴,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۷۷,۵۶۸ تومان است.
شناسه: 0295
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده تایپ ماشینی سایز 2خطه 16رقمه ایران پتک مدل Iran Potk FD 1010

اتمام موجودی

۰ تومان
شناسه: 0296
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

نگهدارنده تایپ ماشینی سایز 1خطه 8 رقمه ایران پتک مدل Iran Potk FB 1010

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳,۴۵۷,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۴۲۲,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 0297
شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران