در حال نمایش 8 نتیجه

هنگدا

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q14

موجود است

قیمت اصلی ۳۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 9191
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q13

موجود است

قیمت اصلی ۳۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 9190
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q11

موجود است

قیمت اصلی ۲۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۴,۴۰۰ تومان است.
شناسه: 9189
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q8

موجود است

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 9188
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q20

موجود است

قیمت اصلی ۵۲۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 9179
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q16

موجود است

قیمت اصلی ۳۶۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۰,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 9178
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q6

موجود است

قیمت اصلی ۱۳۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 9177
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین

مته فرز انگشتی هونگدا HSS-E سایز HONGDA Q5

موجود است

قیمت اصلی ۱۳۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان است.
شناسه: 9176
شرکت سازنده (برند)

هونگدا – HONGDA

کشور سازنده

چین