در حال نمایش 11 نتیجه

قلم نوک تیز

قلم نوک تیز سایز 18×400 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1810

موجود است

قیمت اصلی ۲۸۳,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۰,۹۵۲ تومان است.
شناسه: 0801
وزن

750 گرم

ابعاد

40 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 14×200 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1010

موجود است

قیمت اصلی ۱۲۷,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶,۲۹۰ تومان است.
شناسه: 0813
وزن

215 گرم

ابعاد

20 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 20×500 ایران پتک مدل Iran Potk LC 2010

موجود است

قیمت اصلی ۳۴۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۷,۵۴۵ تومان است.
شناسه: 0800
وزن

1170 گرم

ابعاد

50 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 20×400 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1910

موجود است

قیمت اصلی ۳۱۳,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۰,۳۰۰ تومان است.
شناسه: 0802
وزن

915 گرم

ابعاد

40 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 18×350 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1710

موجود است

قیمت اصلی ۲۵۴,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۱,۵۲۶ تومان است.
شناسه: 0803
وزن

650 گرم

ابعاد

35 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 16×300 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1510

موجود است

قیمت اصلی ۱۸۳,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۸۵۰ تومان است.
شناسه: 0805
وزن

440 گرم

ابعاد

300 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 18×250 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1410

موجود است

قیمت اصلی ۱۶۹,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۷,۶۸۲ تومان است.
شناسه: 0806
وزن

440 گرم

ابعاد

25 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 16×250 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1310

موجود است

قیمت اصلی ۱۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۲,۴۵۰ تومان است.
شناسه: 0807
وزن

355 گرم

ابعاد

25 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 14×250 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1210

موجود است

قیمت اصلی ۱۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۲,۴۵۰ تومان است.
شناسه: 0808
وزن

285 گرم

ابعاد

25 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 16×200 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1110

موجود است

قیمت اصلی ۱۲۸,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۷,۴۰۰ تومان است.
شناسه: 0809
وزن

275 گرم

ابعاد

20 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران

قلم نوک تیز سایز 18×300 ایران پتک مدل Iran Potk LC 1610

موجود است

قیمت اصلی ۲۱۵,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۳,۴۳۶ تومان است.
شناسه: 0804
وزن

550 گرم

ابعاد

30 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

ایران پتک – Iranpotk

کشور سازنده

ایران