در حال نمایش 12 نتیجه

ابزارآلات کداس

صفحه گرانیت بر کداس 230 میلیمتری مدل KEDAS KD-38112

اتمام موجودی

تماس بگیرید
شناسه: 7891
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ پروفیل بر کداس 350 میلیمتری مدل KEDAS KD-38083

موجود است

قیمت اصلی ۲۲۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7890
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ سنگبری کداس 230 میلیمتری مدل KEDAS KD-38131

موجود است

قیمت اصلی ۱۳۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7889
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ سنگبری کداس 230 میلیمتری مدل KEDAS KD-00081

موجود است

قیمت اصلی ۱۳۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7888
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ برش استیل مینی کداس 115 میلیمتری مدل KEDAS KD-10072

موجود است

قیمت اصلی ۴۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7887
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ برش استیل کداس 180 میلیمتری مدل KEDAS KD-00162

موجود است

قیمت اصلی ۷۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7886
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ ساب کداس 230 میلیمتری مدل KEDAS KD-00199

موجود است

قیمت اصلی ۱۲۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7885
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ ساب مینی کداس 115 میلیمتری مدل KEDAS KD-00109

موجود است

قیمت اصلی ۵۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7884
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ ساب کداس 180 میلیمتری مدل KEDAS KD-00209

موجود است

قیمت اصلی ۹۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۴۱۳ تومان است.
شناسه: 7883123
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه برش آهن بزرگ کداس 230 میلیمتری مدل KEDAS KD-00089

موجود است

قیمت اصلی ۱۱۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۷۰۱ تومان است.
شناسه: 7882
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه برش آهن مینی کداس 115 میلیمتری مدل KEDAS KD-00073

موجود است

قیمت اصلی ۳۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7881
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان

صفحه سنگ برش آهن کداس 180 میلیمتری مدل KEDAS KD-00079

موجود است

قیمت اصلی ۵۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 7880
شرکت سازنده (برند)

کداس – KEDAS

کشور سازنده

آلمان