نمایش 1–12 از 14 نتیجه

ابزار آلات بتن شیمی

اسپیسر سبک(mini)سایز 20 بتن شیمی مدل CF20 بسته 2000 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF20
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سبک(mini)سایز 30 بتن شیمی مدل CF30 بسته 1000 عددی Beton-chimie

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۶ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF30
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سبک(mini)سایز 25 بتن شیمی مدل CF25 بسته 1500 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF25
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر متوسط (max)سایز 40 بتن شیمی مدل MF40 بسته 600 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie MF40
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر متوسط (max) سایز 30 بتن شیمی مدل MF30 بسته 500 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie MF30
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر متوسط (max) سایز 50 بتن شیمی مدل MF50 بسته 400 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie MF50
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سنگین (hard) سایز 50 بتن شیمی مدل HS50 بسته 400 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie HS50
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سنگین (hard) سایز 75 بتن شیمی مدل HS75 بسته 300 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۲,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۰۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie HS75
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سنگین (hard) سایز 40 بتن شیمی مدل HS40 بسته 600 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie HS40
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سنگین (hard) سایز 100 بتن شیمی مدل HS100 بسته 200 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۳,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۵۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie HS100
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر خورشیدی سایز 25 بتن شیمی مدل WS25 بسته 800 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۲۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie WS25
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر خورشیدی سایز 30 بتن شیمی مدل WS30 بسته 400 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۸۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie WS30
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران