در حال نمایش 10 نتیجه

ابزارالات راک

مته چهار شیار 4 الماسه سایز FDW 24×460

اتمام موجودی

۱۶,۴۷۸ تومان
شناسه: 2619
ابعاد

46 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته چهار شیار 4 الماسه سایز 20×460 راک ROCK

اتمام موجودی

۱۵,۷۳۰ تومان
شناسه: 2612
ابعاد

46 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته چهار شیار 4 الماسه سایز 30×460 راک ROCK

اتمام موجودی

۳۵,۲۰۰ تومان
شناسه: 2611
ابعاد

46 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

قلم کونیک سر تخت سایز 17×280 راک ROCK

اتمام موجودی

۵,۵۰۰ تومان
شناسه: 2213
ابعاد

28 × 2.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته پنج شیار 4 الماسه سایز 30×505 راک ROCK

اتمام موجودی

۳۲,۷۸۰ تومان
شناسه: 2110
ابعاد

50.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته پنج شیار 4 الماسه سایز 26×505 راک ROCK

اتمام موجودی

۲۵۲,۷۸۰ تومان
شناسه: 2109
ابعاد

50.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته پنج شیار 4 الماسه سایز 18×505 راک ROCK

اتمام موجودی

۲۹۷,۰۰۰ تومان
شناسه: 2108
ابعاد

50.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته پنج شیار 4 الماسه سایز 24×505 راک ROCK

اتمام موجودی

۲۶۳,۷۸۰ تومان
شناسه: 2107
ابعاد

50.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته پنج شیار 4 الماسه سایز 20×300 راک ROCK

اتمام موجودی

۱۴,۲۷۸ تومان
شناسه: 2106
ابعاد

30 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

مته پنج شیار 4 الماسه سایز 14×505 راک ROCK

اتمام موجودی

۱۵,۳۷۸ تومان
شناسه: 2105
ابعاد

50.5 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین