نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پرده مگنتی

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 200×130 صدرا توس SADRATOOS

اتمام موجودی

۴۳۱,۲۰۰ تومان
شناسه: 7986
ابعاد

200 × 130 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 200×240 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۷۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۲,۴۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 240x200
ابعاد

200 × 240 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 180×240 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۷۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۲۹,۶۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 240x180
ابعاد

180 × 240 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 160×240 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۷۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۶,۸۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 240x160
ابعاد

160 × 240 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 140×240 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۷۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸۴,۰۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 240x140
ابعاد

140 × 240 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 120×240 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۶۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۱,۲۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 240x120
ابعاد

120 × 240 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 110×240 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۶۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴۹,۸۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 240x110
ابعاد

110 × 240 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 90×240 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۷۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱۸,۲۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 240x90
ابعاد

90 × 240 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 200×220 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۷۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۶,۸۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 220x200
ابعاد

200 × 220 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 180×220 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۷۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸۴,۰۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 220x180
ابعاد

180 × 220 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 160×220 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۶۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۱,۲۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 220x160
ابعاد

160 × 220 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران

پرده مگنتی توری مغناطيسی سايز 140×220 صدرا توس SADRATOOS

موجود است

قیمت اصلی ۶۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۸,۴۰۰ تومان است.
شناسه: SADRATOOS 220x140
ابعاد

140 × 220 سانتیمتر

شرکت سازنده (برند)

صدرا توس – Sadra Toos

کشور سازنده

ایران