نمایش 1–12 از 15 نتیجه

سری گریس خور

سری گریس خور 90 درجه سایز 14 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2414
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 90 درجه سایز 12 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2413
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 90 درجه سایز 10 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2412
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 90 درجه سایز 8 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶,۰۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2411
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 90 درجه سایز 6 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 3236
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 45 درجه سایز 14 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2409
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 45 درجه سایز 12 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2408
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 45 درجه سایز 10 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2407
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 45 درجه سایز 8 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2406
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور 45 درجه سایز 6 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۵ تومان است.
شناسه: 2405
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور راست سایز 14 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۳۰ تومان است.
شناسه: 2404
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین

سری گریس خور راست سایز 12 GREASE FITTINGS

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۳۰ تومان است.
شناسه: 3235
وزن

15 گرم

شرکت سازنده (برند)

متفرقه

کشور سازنده

چین