نمایش 1–12 از 23 نتیجه

اتریش

سنباده فلاپی تیرولیت 178 میلیمتری گرید 120 TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۴۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۶,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9231
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

سنباده فلاپی تیرولیت 178 میلیمتری گرید 80 TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۴۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۶,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9230
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

سنباده فلاپی تیرولیت 178 میلیمتری گرید 60 TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۴۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۶,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9229
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

سنباده فلاپی تیرولیت 178 میلیمتری گرید 40 TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۴۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۶,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9228
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

سنباده فلاپی تیرولیت 115 میلیمتری گرید 120 TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۶۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9227
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

سنباده فلاپی تیرولیت 115 میلیمتری گرید 80 TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۶۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9226
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

سنباده فلاپی تیرولیت 115 میلیمتری گرید 60 TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۶۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9225
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

صفحه پروفیل بر تیرولیت 355 میلیمتری TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۷۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9224
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

صفحه پروفیل بر تیرولیت 350 میلیمتری TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۷۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9223
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

صفحه ساب تیرولیت 230 میلیمتری TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۷۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۸,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9222
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

صفحه برش سنگ تیرولیت 230 میلیمتری TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۰۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۴,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9221
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش

صفحه برش آهن تیرولیت 230 میلیمتری TYROLIT

موجود است

قیمت اصلی ۱۲۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۹,۵۰۰ تومان است.
شناسه: 9220
شرکت سازنده (برند)

تیرولیت – TYROLIT

کشور سازنده

اتریش