نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نتیجه جستجو “اسپیسر”

اسپیسر متوسط (max) سایز 30 کوچک بتن شیمی مدل MF30 بسته 500 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۵۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie MF30 Little
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر خورشیدی سایز 30 کوچک بتن شیمی مدل WS30 بسته 800 عددی Beton-chimie

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۴۵ تومان است.
شناسه: Beton-chimie WS30 Little
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر متوسط (max)سایز 75 بتن شیمی مدل MF75 بسته 250 عددی Beton-chimie

اتمام موجودی

تماس بگیرید
شناسه: Beton-chimie MF75
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سبک(mini)سایز 40 بتن شیمی مدل CF40 بسته 1000 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF40
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سبک(mini)سایز 50 بتن شیمی مدل CF50 بسته 600 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۹۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF50
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سبک(mini)سایز 20 بتن شیمی مدل CF20 بسته 2000 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF20
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سبک(mini)سایز 30 بتن شیمی مدل CF30 بسته 1000 عددی Beton-chimie

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۶ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF30
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سبک(mini)سایز 25 بتن شیمی مدل CF25 بسته 1500 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie CF25
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر متوسط (max)سایز 40 بتن شیمی مدل MF40 بسته 600 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie MF40
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر متوسط (max) سایز 30 بتن شیمی مدل MF30 بسته 500 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie MF30
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر متوسط (max) سایز 50 بتن شیمی مدل MF50 بسته 400 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie MF50
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران

اسپیسر سنگین (hard) سایز 50 بتن شیمی مدل HS50 بسته 400 عددی Beton-chimie

موجود است

قیمت اصلی ۱,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۰ تومان است.
شناسه: Beton-chimie HS50
شرکت سازنده (برند)

بتن شیمی – Beton-chimie

کشور سازنده

ایران