در حال نمایش 12 نتیجه

ابزارآلات مهرنگار

نردبان 3.5 متری گلکسی یک طرفه مهرنگار (پله 5 سانتی) Mehrnegar

اتمام موجودی

تماس بگیرید
شناسه: 7903
وزن

10800 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 3 متری گلکسی یک طرفه مهرنگار (پله 5 سانتی) Mehrnegar

اتمام موجودی

تماس بگیرید
شناسه: 7902
وزن

9200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 2.5 متری گلکسی یک طرفه مهرنگار (پله 5 سانتی) Mehrnegar

اتمام موجودی

تماس بگیرید
شناسه: 7901
وزن

7800 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 2 متری گلکسی یک طرفه مهرنگار (پله 5 سانتی) Mehrnegar

اتمام موجودی

تماس بگیرید
شناسه: 7900
وزن

6200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 25 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
شناسه: 78991
وزن

19200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 21 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان
شناسه: 7898
وزن

16200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 23 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان
شناسه: 7897
وزن

16800 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 19 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۱,۲۷۰,۵۰۰ تومان
شناسه: 7896
وزن

15800 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 18 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
شناسه: 7895
وزن

14800 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 15 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۹۹۲,۲۰۰ تومان
شناسه: 78941
وزن

12200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 14 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۹۳۱,۷۰۰ تومان
شناسه: 78931
وزن

11200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران

نردبان 10 پله مهرنگار مدل مخابراتی گلکسی Mehrnegar

اتمام موجودی

۶۶۵,۵۰۰ تومان
شناسه: 7892
وزن

8200 گرم

شرکت سازنده (برند)

مهرنگار – Mehrnegar

کشور سازنده

ایران