نمایش 1–12 از 20 نتیجه

سنگ انگشتی

سنگ انگشتی استوانه قطر 10 کاپریکس

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: 1303
وزن

14 گرم

کشور سازنده

تایوان

سنگ انگشتی مخروطی قطر 18

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: 1035
وزن

20 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 32

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: 1026
وزن

35 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 4

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: Conical finger stone diameter 4
وزن

1 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 25 کوتاه

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: Conical finger stone diameter 25 short
وزن

35 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 25 بلند

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: Conical finger stone diameter 25 tall
وزن

60 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 20

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: 1036
وزن

20 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 10 دنباله 6 میلی متر

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: Conical finger stone diameter 10 sequence 6 mm
وزن

10 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 12

اتمام موجودی

۳۳,۰۰۰ تومان
شناسه: 1025
وزن

12 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 10

اتمام موجودی

۲,۲۰۰ تومان
شناسه: Conical finger stone diameter 10
وزن

3 گرم

سنگ انگشتی مخروطی قطر 16

اتمام موجودی

۲,۴۲۰ تومان
شناسه: 1034
وزن

19 گرم