مته برگی

مته برگی 28 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱,۱۵۰ تومان است.
شناسه: 8709
وزن

50 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 26 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۹۲۰ تومان است.
شناسه: 8708
وزن

50 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 24 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۹۲۰ تومان است.
شناسه: 8706
وزن

49 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 25 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۹۲۰ تومان است.
شناسه: 8707
وزن

49 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 22 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۲۸۰ تومان است.
شناسه: 8705
وزن

49 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 20 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۲۸۰ تومان است.
شناسه: 8704
وزن

49 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 18 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۲۸۰ تومان است.
شناسه: 8703
وزن

49 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 16 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۲۸۰ تومان است.
شناسه: 8702
وزن

48 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 14 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۹۷۰ تومان است.
شناسه: 8701
وزن

45 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 12 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۹۷۰ تومان است.
شناسه: 8700
وزن

40 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 10 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۹۷۰ تومان است.
شناسه: 8699
وزن

35 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین

مته برگی 40 ولف Wolf

موجود است

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۱۲۵ تومان است.
شناسه: 8560
وزن

70 گرم

شرکت سازنده (برند)

ولف – Wolf

کشور سازنده

چین